S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

bežná cena 45,90 €
Naša cena 31,90 €
Skladom
bežná cena 16,90 €
Naša cena 10,00 €
Skladom
bežná cena 16,90 €
Naša cena 11,90 €
Skladom

» Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Vybavovanie reklamácii sa riadi záručnými podmienkami konkretného tovaru a Občianským zákonníkom.   Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vráta ne príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho- spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail.

Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo ako doporučený list.

Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zasielka prijatá.

Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandardov.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniklej vady.

V prípade že vada tovaru je neodstrániteľna, náhradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým  výrobkom, alebo ak si zákazník bude želať výrobok iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

V prípade, že bude vada tovaru neodstrániteľná a predavajúci nebude mať k dispozícii nový výrobok, zákazník si nebude želať podobný výrobok vráti sa zákazníkovi plná cena ktorú za tovar zaplatil najneskôr do 14 dní od vzniku nároku.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

  1. prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
  2. znečistením tovaru alebo jeho časti v dôsledku zanedbania údržby
  3. použivaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chcemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
  4. vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
  5. zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
  6. mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzanim, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručna doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. doporučenou poštou mu bude doručený protokol o reklamácii. Náklady s týmto spojené znáša predávajúci.

OTgzOGNm